Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức Cuộc thi sáng tác Vãn học trẻ, tỉnh Kiên Giang. Để Cuộc thi phát động sâu rộng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trong tỉnh tham ...